Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 30 nalezených)

|0-15|15-30|
Výuka

Organizace školního roku 2017/18

Termíny prázdnin a třídních schůzek jsou v článku.
Termíny dalších akcí budou postupně doplňovány a aktualizovány.
Poslední aktulizace 20. září 2017

| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 20. 09. 2017 | 682 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Vítejte ve školním roce 2017/2018

Milé děti,
doufáme, že jste si užily prázdniny a načerpaly spoustu energie. Všem prvňáčkům  přejeme radostné vykročení do školního života a všem žákům úspěšný školní rok 2017/2018.

Těšíme se na Vás !


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 01. 09. 2017 | 144 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Prázdniny začínají

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy

 příjemné léto plné krásných zážitků a odpočinku!

Těšíme se na setkání po prázdninách!| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 03. 07. 2017 | 5 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Za tajemstvím Pražského hradu 2017

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže Za tajemstvím Pražského hradu. Školního kola se zúčastnili všichni žáci 8. a 9. ročníku. Ostatní žáci školy se mohli zapojit dobrovolně.
Více v článku ...

| Autor: Ivan Čulák | Vydáno dne 14. 06. 2017 | 104 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Přijímací řízení do 1. ročníku

Děkujeme všem rodičům předškoláků, kteří zapsali pro školní rok 2017/2018 své děti k základnímu vzdělávání v naší škole.

Další informace o průběhu přijímacího řízení a jeho výsledku  jsou v článku.

| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 18. 04. 2017 | 739 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Za tajemstvím Pražského hradu 2017

I v letošním školním roce se naše škola zapojí do soutěže Za tajemstvím Pražského hradu. Zúčastní se jí povinně všichni žáci 8. a 9. ročníku.
Více v článku...

| Autor: Ivan Čulák | Vydáno dne 01. 03. 2017 | 253 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto

V přílohách naleznete výsledky z přijímacích zkoušek nanečisto. Soubory jsou ve formátu *.pdf.
| Autor: Ivan Čulák | Vydáno dne 27. 02. 2017 | 4 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Testy dětských schopností

Vážení rodiče,

naše škola v letošním roce opět umožňuje svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.), testy angličtiny pro nejmenší a čtenářské gramotnosti. Žáci 9. ročníků mohou navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze.

Další informace v článku.

                                                   

| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 22. 01. 2017 | 348 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Švadlenky 4.B

Tyto úžasné plyšáky ušily švadlenky (a krejčí) ze 4. B při hodinách prac. činností a výtvarné výchovy.
Foto zde:

| Autor: Dana Vránová | Vydáno dne 02. 12. 2016 | 4 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Zeměpisný pořad Peru - čtyři strany světa

19. října  žáci 2. stupně zhlédli zeměpisný pořad  Peru - čtyři strany světa. Pořad je součástí  vzdělávacího projektu Svět kolem nás, výklad se zaměřuje nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život.

| Autor: Božena Brožová | Vydáno dne 30. 10. 2016 | 231 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Vyučovací hodiny a přestávky - 2016/2017

Pro letošní školní rok nebyly provedeny žádné změny, vyučovací hodiny a přestávky jsou uvedeny v článku.

 


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 21. 08. 2016 | 3782 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Projekty SIPVZ

Na jaře 2006 byly na naší škole v rámci SIPVZ vypracovány dva projekty zaměřené na modernizaci výuky matematiky, fyziky a cizích jazyků pomocí efektivního využití počítače a především interaktivní tabule.

| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 21. 05. 2016 | 2454 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Elektronické žákovské knížky

Vážení rodiče, milí žáci,

od letošního školního roku budeme nově využívat webový školní informační systém Škola OnLine.


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 29. 08. 2014 | 1068 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Informatika

Jednou z důležitých vzdělávacích oblastí, na které se zaměřuje naše škola, je oblast informačních a komunikačních technologií. Škola má v této oblasti velmi dobré podmínky, které jsou dále zlepšovány.

Na pracovišti Lobkovicovo nám. jsou 2 počítačové učebny a několik multimediálních učeben s interaktivní tabulí. Další  učebny jsou vybaveny dataprojektorem a ozvučením, všechny učebny počítačem.

Všichni žáci mají svůj uživatelský účet. V minulých letech byla optimalizována školní síť, v provozu je nový server.

Na pracovišti Perunova je počítačová učebna a 3 učebny s interaktivní tabulí.

V 6. ročníku se vyučuje informatika povinně. Od 7. ročníku si mohou žáci s větším zájmem o tuto oblast rozšiřovat své znalosti ve volitelném předmětu. Obsahem výuky je prohloubení základních znalostí získaných v povinném předmětu Informatika a  rozšíření o další aplikace - Word, Excel, Power Point, a jejich propojení, základy tvorby webových stránek (editor i HTML), popř. základy programování.


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 08. 03. 2014 | 1067 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výuka

Zaměření na sport

Žáci zařazení do skupiny se zaměřením na sport se během druhého stupně  účastní v rámci volitelného předmětu  aktivit zaměřených na kolektivní sporty, velmi preferovaný je např. florbal  (k dispozici je kvalifikovaný učitel – trenér florbalu).


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 01. 03. 2014 | 1209 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
|0-15|15-30|

ŠKOLNÍ ČASOPIS

11. číslo

(předcházející čísla najdete v rubrice O škole)

Vyšlo nové číslo!

 
KONTAKTY
Pracoviště
NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC

1.- 9. ročník ZŠ
ústředna:
+420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
PERUNOVA

0.- 5. ročník ZŠ
tel.: +420 267 310 296
fax.: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště Perunova

MATEŘSKÁ ŠKOLA PERUNOVA
tel.: +420 608 481 060
e-mail:
katerina.jelinkova@perunka.czNenech to být


Partner MAP


Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz