O škole

Vítejte na stránkách naší školy!

Základní škola - fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha  

Vzdělávací program: ŠVP pro základní vzdělávání - Škola pro život

Aktuální počet tříd a žáků: 20/395 na dvou pracovištích

Zaměření školy: díky volitelným předmětům je možné zvolit si zaměření na:

- matematiku a informatiku

- přírodovědné předměty 

- humanitní předměty

sport

- výtvarnou výchovu

 

 Výuka cizích jazyků: 

anglický jazyk od 1.ročníku nepovinně, od 3. ročníku povinně,

 od 7. ročníku druhý cizí jazyk - německý nebo ruský.

Zájmová a mimoškolní činnost: škola nabízí rozsáhlou mimoškolní činnost v různých kroužcích a kurzech se zaměřením např. na informatiku, psaní na počítači, hrátky s češtinou, cizí jazyky, výtvarnou činnost včetně keramiky a mnoho dalších. Školní sportovní klub sdružuje více než 300 dětí (i mimoškolních) ve sportovních kroužcích. Ve vzdělávacích a sportovních soutěžích Prahy 3 obsazují žáci školy i škola jako celek ne náhodou přední místa . 

Při škole pracuje Školská rada a jako partnerská organizace Klub rodičů.

Výuka probíhá na dvou pracovištích. Informace o nich získáte rozkliknutím nadpisu článku.  Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic

Tel.: 267 310 706, fax: 271 737 804

E-mail: skola@lobkovicovo.cz 

Internet: www.lobkovicovo.cz 

Vybavení: Škola má zařízené 2 počítačové učebny, několik učeben s interaktivní tabulí,  téměř všechny učebny s PC a promítací technikou, knihovnu. Rozsáhlý sportovní areál s 5 sportovními plochami (dvěma nafukovacími halami) je do 16 hodin určen pro děti a večer pro dospělé, v provozu je i o víkendech. 

Školní družina pracuje v 6 odděleních od 6:30 hodin a po skončeném vyučování do 17:30 hodin. I tady mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel 

Pracoviště Perunova 6

Tel.: 267 310 296, fax: 267 310 296

E-mail: skola@perunka.cz

Internet: www.perunka.cz  

Zde pracuje 1. stupeň základní školy, přípravná třída a mateřská škola. Zaměřujeme se na úzké propojení obou typů škol a následné bezproblémové zapojení dětí do práce ZŠ. 

Vybavení: počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí, keramická dílna,  tělocvična, herna, víceúčelové hřiště s novým umělým povrchem. 

Školní družina: 7:00– 17:30 ve třech odděleních 

Školní jídelna: 1- 2 jídla

Mateřská škola

Tel.: 267 310 296

E-mail: katerina.jelinkova@perunka.cz

Internet: www.perunka.cz

Provoz: 7:00 – 17:00, příchod i odchod kdykoliv během dne

Vzdělávací program: Poznáváme svět kolem nás – dle ročních období.

V budově ZŠ v Perunově ulici je nově vybudovaná mateřská školka. Od letošního roku má kapacitu 150 dětí, které jsou rozděleny do věkově smíšených tříd. Režim dne je přizpůsoben potřebám dětí a současně rodičů (adaptační období, odpočinek, příchody a odchody).

Vybavení: Nově vybavené třídy (nábytek, hračky, pomůcky), v každé třídě je část prostoru řešena jako domeček. Prakticky zařízené a vybavené sociální zařízení, šatna a ložnice. K pobytu dětí venku je využíváno sportovní hřiště školy a části zařízené pro mateřskou školku – houpačky, skluzavka, pískoviště, vláček.

Nabídka kroužků: výtvarný kroužek, sportovní kroužek, angličtina apod.

Pravidelné akce: divadlo pro děti, besídky s rodiči, ukázky činnosti, karneval, školka v přírodě a mnoho dalších.  

 


| Autor: Naděžda Hrebíková | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1564 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ŠKOLNÍ ČASOPIS

11. číslo

(předcházející čísla najdete v rubrice O škole)

Vyšlo nové číslo!

 
KONTAKTY
Pracoviště
NÁM. JIŘÍHO Z LOBKOVIC

1.- 9. ročník ZŠ
ústředna:
+420 267 310 706
e-mail:
skola@lobkovicovo.cz


Pracoviště nám. Jiřího z Lobkovic
Pracoviště
PERUNOVA

0.- 5. ročník ZŠ
tel.: +420 267 310 296
fax.: +420 267 310 296
e-mail:
skola@perunka.cz

Pracoviště Perunova

MATEŘSKÁ ŠKOLA PERUNOVA
tel.: +420 608 481 060
e-mail:
katerina.jelinkova@perunka.czNenech to být


Partner MAP


Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz